فروشگاه صنایع دستی در مراکز شهرستان های بوشهر احداث می شود – وکیل مهاجرت استرالیا

همایشی با عنوان تجلیل از سمن ها و صنعتگران صنایع دستی با حضور معاون استاندار بوشهر، مدیرکل میراث فرهنگی، رئیس شورای شهر بوشهر، سمن های فعال و صنعتگران عرصه صنایع […]

استان کرمان در راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی رتبه اول کشور را دارد – وکیل مهاجرت استرالیا

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان کرمان گفت: «این استان در زمینه راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است